KOP KitApp Kişisel Kitap Tavsiye Akıllı Uygulaması

Proje Hakkında

KOP-Kitapp PROJESİ Kişisel Kitap Tavsiye Akıllı Uygulaması (App) KOP-Kitapp Projesi ortaokul öğrencilerinin ilgi duydukları konularda düzeylerine uygun kitaplar öneren ve bu kitapları okumalarını izleyen Android yazılımlarda çalışan bir akıllı yazılım projesidir. Uygulama şu an Google Play Mağazasından Kitapp (Ae Kod Teknolojisi, Ae yazılım) ismi ile indirilebilir ve proje yürütücülerinin kullanıcıları kaydetmesi esasına dayalı olarak kullanılabilir. Proje KOP tarafından desteklenmiştir. Proje Necmettin Erbakan Üniversitesi ile KOP başkanlığı arasında imzalanan protokole göre uygulanmış ve Üniversitemiz adına Dr. Öğr. Üy. Ahmet KURNAZ tarafından yürütülmektedir. Proje ekibinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinden 8 öğretim elemanı, Projenin uygulandığı illerdeki üniversitelerden birer öğretim elemanı ve her okuldan birer proje koordinatörü öğretmen, Konya İl Milli Eğitiminden 3 Türkçe öğretmeni, Selçuk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden birer öğretim elemanı yer almaktadır. Proje 27.12.2017 tarihinde başlamıştır ve kapanış programı ile tamamlanacaktır. Ancak akıllı uygulamanın kullanımı devam edecektir. KOP-Kitapp Projesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Proje sekiz ayrı KOP ilinde (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale) sekiz ayrı ortaokulda uygulanmıştır. KOP-Kitapp projesi kapsamında dört ay boyunca 1176 öğrenci ortalama beşer kitap okumuştur. Okullardaki proje koordinatörü ve Türkçe öğretmenleri ile projeye katılan öğrencilerden elde edilen nitel verilerden ve projenin sunulduğu bilimsel platformlardan alınan dönütlere göre projenin yüksek düzeyde sosyal geçerliği olduğu görülmüştür. Araştırmanın verileri toplanmış olup istatistiki analizleri devam etmektedir.


Proje Amacı

KitApp Projesinin temel hedefi öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve zekâ türlerine, okumaya ilişkin tutumlarına ve okuma düzeylerine uygun kitaplar önermektir. Özetle öğrencilerin kendilerine uygun kitapla buluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde;

 • Öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun kitaplar ile buluşmalarının sağlanması
 • Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması
 • Okuma ile günümüzde yaygın olan teknoloji kullanımının birleştirilmesi
 • Öğrencilere okuma gündemi oluşturulup sosyal elektronik medyada okumaya ilişkin gündemler oluşturularak elektronik sosyal medyanın doğru kullanımına ilişkin uygun ortamlar oluşturulması
 • Okuduğunu anlama yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Okuduğunu anlama yeteneklerinin ölçülmesi
 • Öğrencilerin okuma profillerinin çıkarılması
 • Ülkemizin akıllı yazılım üreterek teknoloji pazarlamasına imkan sağlanması
 • Öğretmenlerin öğrenciler için doğru kitap önermelerine destek olunması
 • Ailelerin öğrenciler için doğru kitap seçmesine yardımcı olunması
 • Öğrencilerin kitap satın alacağı zaman kendine uygun kitap bulmasına yardımcı olunması hedeflenmiştir.

Proje Ekibi

Projede Emeği Geçenler

Unvanı, Adı Soyadı Projedeki Görevi Kurumu
Dr. Ahmet KURNAZ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Süleyman ARSLANTAŞ İstatistik - Değerlendirme Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek CERAN Türkçe alanı - Baş Araştırmacı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Selahattin ALAN Bilişim Teknoloji- Baş Araştırmacı Selçuk Üniversitesi
Dr. Suna CANLI Edebiyat- Niğde İl Koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Vedat AKTEPE Eğitim Bilimleri-Nevşehir İl Koordinatörü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Yalçın DİLEKLİ Eğitim Bilimleri- Aksaray İl Koordinatörü Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife AKPINAR Dil ve Edebiyat - Baş Araştırmacı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ Okuma Eğitimi Baş Araştırmacı İstanbul Üniversitesi
Dr. Erkan EFİLTİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik- Baş Araştırmacı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Nedim ÖZDEMİR Ölçme Değerlendirme -Baş Araştırmacı Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Uzm. Tuğba PÜRSÜN Uzman Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Uzm. Ümit Savaş TAŞKESEN Uzman Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet BÜYÜKASLAN Yazılım Mühendisi AE Kod Teknolojisi Yazılım
Emre BÜYÜKASLAN Yazılım Mühendisi AE Kod Teknolojisi Yazılım
Tolga Alver Türkçe Öğretmeni Şehit Pilot Ayfer Gök OO
Esra İlhan Türkçe Öğretmeni Sultan Alparslan İH OO
Şerife Emsal IŞIK Türkçe Öğretmeni Erenköy Zeki Altındağ OO
Mustafa Karaduman Özel Eğitim Bl. Öğrencisi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Proje Okulları

Proje uygulaması için seçilen pilot okullar

SN İl Okul Okul Yöneticisi Kordinatör Türkçe Öğretmeni
1 Konya Şehir Pilot Ayfer Gök OO Mustafa BİLDİRİR Tolga Alver
2 KARAMAN BİFA Ortaokul OO Hüsnü DABAK Hilal Ayoğlu
3 NİĞDE Abdülhamit Han OO Ramazan KOYUNCU Özer Velioğlu
4 AKSARAY Piri Mehmet Paşa OO Fatih DUMAN Kadir Asanboga
5 NEVŞEHİR 75. Yıl OO Tahsin GEDİK Osman Erbaş
6 YOZGAT Merkez OO Fatih BİLİR Serdar Korkmaz
7 KIRIKKALE 75. Yıl OO Seyfi YILMAZ İbrahim Altuntop
8 KIRŞEHİR Cacabey OO Hayati BARÇA Melda Yüksel Arslan
;

Resimler

Proje Çalışmaları ve Pilot Okullarından Kareler

Bilimsel Çıktılar

Projeden elde edilen verilere dayalı olarak aşağıda belirtilen bilimsel yayınlara ulaşılmış olup bu yayınlar bildiri ve makale olarak bilimsel platform ve dergilerde yayınlanacaktır.
Çalışma No Çalışma Adı
1 Kişisel Kitap Tavsiye Akıllı Uygulaması (KOP KİTAPP) tanıtımı
2 Akıllı Uygulamanın Sosyal Geçerlik Çalışması (Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi) Akıllı Uygulamanın Sosyal Geçerlik Çalışması (Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi) Akıllı Uygulamanın Sosyal Geçerlik Çalışması (Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi)
3 KOP KİTapp Uygulamasının Ortaokul Öğrencilerinin Okuma ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi
4 Ortaokul Öğrencilerinin Okuma ve Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
5 Ortaokul Öğrencilerinin Kitapların Konusuna Yönelik İlgilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
6 Ortaokul Öğrencilerinin Kitap Konularına Yönelik İlgileri İle Kitap Okuma/Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
7 KOP KİTapp Prajesinin Okumaya Yönelik Motivasyon Düzeylerine Etkisine Yönelik Yarı Deneysel Bir Çalışma
8 KOP KİTapp Prajesinin Okumaya Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisine Yönelik Yarı Deneysel Bir Çalışma
9 Ortaokul Öğrencileri İçin Okuduğunu Anlama Düzeyi Ölçeği Geçerlik, Güvenirlik Çalışması
10 Ortaokul Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik İlgi Ölçeği Geçerlik, Güvenirlik Çalışması

Basında Biz

Memleket Gazetesi

Piri Mehmet Paşa Orta Okulu

Nevşehir 75. Yıl Orta Okulu

Okuma Kültürü